کنسانتره میوه

کنسانتره میوه
نام محصول Brix pH Acidity

کنسانتره سیب

70+2

3/6-4

1-2

کنسانتره آلبالو

65+2

2/7-3/7

3-7

کنسانتره انگور

70+2

3-4

0/8-1/2

کنسانتره انار

65+1

2/5-3/5

3/4-7

کنسانتره چغندر

65+2

4+2

3/5+0/5

با توجه به میوه های مختلف پارامترهای فوق ممکن است تغییر کند

بسته بندی کنسانتره میوه

نام کنسانتره نوع بسته بندی
در بشکه های فلزی
دمای نگهداری
( درجه سانتیگراد )
وزن خالص
( کیلوگرم )
وزن نا خالص
( کیلوگرم )
ظرفیت کانتینر40 فوتی
حمل با کامیون ( بشکه )
ظرفیت کانتینر 20 فوتی
حمل با کشتی ( بشکه )
کنسانتره آب سیب کیسه های غیر اسپتیک- 5< 1% + 275 1% + 289 80

76

کنسانتره آب انگور

کیسه های غیر اسپتیک

5

1% + 275

1% + 289

80

76

کنسانتره آب آلبالو

کیسه های غیر اسپتیک

18-

1% + 268

1% + 283

80

76

کنسانتره آب انار

کیسه های غیر اسپتیک

18-

1% + 268

1% + 283

80

76

کنسانتره آب چغندر قرمز

کیسه های غیر اسپتیک

18-

1% + 265

1% + 280

80

76

بسته بندی با کیسه های اسپتیک 220 لیتری نیز موجود می باشد


اسانس میوه

اسانس میوه
تمام اسانس هاي توليد شده در شركت شهدايران از بهترين انواع ميوه ها طي فرايند تغليظ حاصل مي گردند . از آن جمله مي توان به اسانسهاي سيب،انگور،آلبالو و انار اشاره كرد.

بسته بندی اسانس میوه

نوع بسته بندی
در بشکه های فلزی یا پلاستیکی
دمای نگهداری
( درجه سانتیگراد )
وزن خالص
( کیلوگرم )
وزن نا خالص
( کیلوگرم )
ظرفیت کانتینر40 فوتی
حمل با کامیون ( بشکه )
ظرفیت کانتینر 20 فوتی
حمل با کشتی ( بشکه )
کیسه های غیراسپیک 7> 203 بشکه فلزی 219
بشکه پلاستیکی 212
80 72

Extracting Of The Nature’s Excellence

© وب سایت رسمی شرکت شهدایران - طراحی آراوان استودیو.