Skip to main content
 • آبمیوه های گلدیس
 • کنسانتره آب البالو
 • آبمیوه های شهدایران
 • کنسانتره اب سیب گلدیس
 • کنسانتره آب انار
 • کنسانتره آب انگور
 • کنسانتره آب انار
 • کنسانتره آب لبو
 • کنسانتره آب گلابی
 • کنسانتره آب سیب زرد
 • کنسانتره آب آلبالو

  عصاره بهترین های طبیعت

  شهدایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان انواع کنسانتره میوه : کنسانتره سیب، کنسانتره چغندر، کنسانتره آلبالو ، کنسانتره انار، کنسانتره خرما و اسانس میوه در ایران است که محصولات خود را با نام تجاری گلدیس به بازار عرضه می کند.

  Extracting Of The Nature’s Excellence