نکتار میوه

انواع نکتار های تولیدی با نام گلدیس


نام محصول بسته بندی Brix pH Acidity
نکتار مخلوط شش میوه پاکت دوی پک 180 گرمی 13 3-3/8 0/3-0/4