بسته بندی اسانس میوه

توليد انواع اسانس هاي ميوه به شرح زير مي باشد


نوع بسته بندی
در بشکه های فلزی یا پلاستیکی
دمای نگهداری
( درجه سانتیگراد )
وزن خالص
( کیلوگرم )
وزن نا خالص
( کیلوگرم )
ظرفیت کانتینر40 فوتی
حمل با کامیون ( بشکه )
ظرفیت کانتینر 20 فوتی
حمل با کشتی ( بشکه )
کیسه های غیراسپیک 10- 203 بشکه فلزی 219
بشکه پلاستیکی 212
80 72