شركت شهد ايران نخستين مجتمع صنايع غذايی
در استان خراسان است
بسته بندی کنسانتره  میوه

بسته بندی کنسانتره میوه

انواع بسته بندی کنسانتره میوه

ادامه...

آبمیوه ,نکتار,  نوشابه و انرژی زا

آبمیوه ,نکتار, نوشابه و انرژی زا

انواع آبمیوه ,نکتار, نوشابه و انرژی زا

ادامه...

بسته بندی پوره میوه

بسته بندی پوره میوه

توليد انواع پوره هاي ميوه به شرح زير مي باشد:

ادامه...

بسته بندی اسانس میوه

بسته بندی اسانس میوه

توليد انواع اسانس هاي ميوه به شرح زير مي باشد

ادامه...