شركت شهد ايران نخستين مجتمع صنايع غذايی
در استان خراسان است
بسته بندی پوره میوه

بسته بندی پوره میوه

توليد انواع پوره هاي ميوه به شرح زير مي باشد:

ادامه...

بسته بندی اسانس میوه

بسته بندی اسانس میوه

توليد انواع اسانس هاي ميوه به شرح زير مي باشد

ادامه...

بسته بندی کنسانتره  میوه

بسته بندی کنسانتره میوه

انواع بسته بندی کنسانتره میوه

ادامه...

آبمیوه ,نکتار,  نوشابه و انرژی زا

آبمیوه ,نکتار, نوشابه و انرژی زا

انواع آبمیوه ,نکتار, نوشابه و انرژی زا

ادامه...